Cặp cá chép vượt long môn bột đá màu công việc thăng tiến Hồng Kông A182

3.150.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cá chép vượt long môn, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 21cm x 38.5cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng tài lộc dồi dào, kinh doanh phát đạt, mọi việc như ý suôn

Cặp Cá chép bột đá trên đế gỗ giàu sang thịnh vượng Hồng Kông E185

3.500.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng cá chép đỏ trên đế gỗ, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 17cm x 35cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng tài lộc dồi dào, kinh doanh phát đạt, mọi việc như ý

Cá kim long vàng bột đá đế gỗ chiêu tài lớn Hồng Kông A197

5.600.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long bột đá mạ vàng non lớn trên đế gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 64cm x 21cm x 45cm + Khối lượng: 9kg + Ý nghĩa: biểu tượng của phú quý hữu dư, công danh sự nghiệp thăng

Cá kim long vàng trên như ý bột đá sự nghiệp thăng tiến Hồng Kông A195

2.800.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cá kim long như ý bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 19cm x 35cm + Khối lượng: 2.85kg + Ý nghĩa: biểu tượng của phú quý hữu dư, công danh sự nghiệp thăng tiến. +

Cặp cá chép bên phong thủy luân bột đá kinh doanh phát đạt Hồng ông A176

4.900.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng song chép, phong thủy luân bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 27cm x 36.5cm + Khối lượng: 5.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng tài lộc dồi dào, kinh doanh phát đạt, mọi việc như ý suôn

Cặp cá Kim long vàng bột đá phú quý hữu dư Hồng Kông A191

4.550.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Cặp cá kim long bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 41cm x 17.5cm x 40cm + Khối lượng: 4.3kg + Ý nghĩa: biểu tượng của phú quý hữu dư, công danh sự nghiệp thăng tiến. + Cách

Vật Linh – Linh Vật Phong Thủy – Linh Vật Tỳ Hưu